Patzak – Pacák – kniha s. cz

(deutsche Version)  –  Od roku 2023

Oduševnělá krajina východních Čech
Barokní sochy a sochařská rodina Pacákových
Příspěvek k zachování evropského unicum
+ Průvodce sochami Patzaku na 15 místech ve východních Čechách a Praze

Peter Patzak, mladší bratr spolueditora Heinze Patzaka, se od Václava Havla („Nosíš jméno velkého umělce“) dozvěděl, že se to musí změnit, i když on, ale jen málo Čechů věděl o kdysi slavném obratu od českého barokního sochaře Patzaka. Tato objednávka nás motivuje! Abychom mohli tuto „Velkou knihu Patzaka“ šířit ve velkém za cenu dostupnou i pro mladé lidi, vydali jsme vlastní knihu „Patzak Book“ v anglickém jazyce, uměleckou a cestopisnou knihu „Cesty inspirovanými krajinami Čech“ , jako předběžné pro sponzory.

1. „Velká kniha Patzaků“: V němčině jsou hotovi
– Bernd Droste zu Hülshoff (Zakládající ředitel Centra pro světové dědictví UNESCO): Předmluva
– Dr. Ivo Kořán (Praha): Barokní drama Východních Čech
– Werner Honal (Mnichov): Socha svatého Františka Xaverského – jak začalo mé hledání Pacáků
– Karel Krátký (Pardubice): Sv. František Xaverský – vyčištěn a renovován (Interview G. Fiedler Trutnov)
– Prof. Dr. I. Hrdina (Praha): Socha sv. Františeka Xaverského – kunsthistorický a náboženský význam
– P. Miroslav Herold SJ (Olomouc): Sv. František Xaverský a ostatní světci – dnes?
– Dr. Tomáš Hladík (Praha) Řezby Jiřího Františka Pacáka ve sbírkách Národní galerie v Praze
– Gerhard Honal (Mnichov): Baroko jako odpověď na válku a bídu
– Dr. Heinz Patzak (Paříž): Díky Sporckovi! Vzpomínky na cestu k počátkům rodiny umělců Pacákových a jak k tomu došlo
– Stephan Sweerts-Sporck (Kuks): Hrabě Sporcku, osobně – jeďte do Kuksu!
– Jan Pipek (Vrchlabí) Slavný řezbář Pacák, slavného M. B. Brauna žák
– Dr. Zdenka Paukrtová (Pardubice): Jiří František Pacák a Luže (Pacákovy sochy v kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku u Luže)
– Dr. David Junek (Polička): Sochařské dílo Jiřího a Františka Pacákových v Poličce
– Dr. L. Kesselgruberová (Litomyšl): Pieta v Opatově (u České Třebové)
– NPÚ (Praha): Kampaň „Barokní sochy v krajině“ a Pacákova socha Jana Nepomuckého
– Peter Patzak (Vídeň) Umělci v nevolnictví
– Vojtěch Berger (Praha): Hraje J. Tejkl k G. F. Patzakovi: Kalvárie
– Česká biskupská konference: Barokní poklady a církev v ČR dnes
Pacák rodina: německy a česky mluvící „bohemiens
– Vojtěch Berger (Praha): Cestovat do Patzaka barokních sochy!

2. Očekáváme ještě víc:
– Sponzoři, aby se dosáhlo příznivé prodejní cenu

3. může dokonce doplnit sám
– Pacák v Dolním Újezdě: Růžencová madona a růžencová bratrstvo. Co to je?
– Baroko jako evropské hnutí
– Pacák v okolí Dvora Králové v Trutnově a Žacléři
– Genealogie rodu Pacáků
– Výzva k záchraně barokních děl Pacáků
– Červená nit – smysl a využití této knihy
– Autoři, fotografové a poděkování
– heslový rejstřík
– seznam vyobrazení

Plánované vydání: 1.200 de, 800 cz;  200 s., 80 obrázků

S tímto nekomerčním vydáním knihy chceme jako potomci Pacáků pocházejících z Východních Čech povzbudit u široké veřejnosti zájem o díla těchto umělců a jejich porozumění. Doufáme, že takto můžeme rovněž přispět k ochraně a „intenzívnímu využití“ jejich uměleckých děl, neboť takové umění potřebujeme. Vždyť stále platí, že „umění smývá z duše prach všednosti“ (Pablo Picasso). – Kdopak z nás to nepotřebuje?

Po dlouhých sedmdesát let dvacátého století byla v Čechách díla doby barokní vydána na pospas zapomnění a vandalismu. Strašlivý nacionalismus, zločinný nacismus a diktátorský komunismus rozdělily německy a česky mluvící lid v srdci Evropy.

V posledních dvaceti letech se opět na mnoha místech, především v odborném světě v České republice bádá a publikuje téma východočeských barokních sochařů Pacákových. Jejich díla, na něž často a rády odkazují celosvětově využívané webové stránky regionálního turismu, jsou v Čechách opět přístupná.
Badatelské prameny k baroku jsou psány v českém nebo latinském jazyce, často také německy a rovněž samotní Pacákové psali česky a německy. Žili v Čechách, kde měli české i německé příbuzné.. V 17. a 18. stol. totiž národnostní otázka nebyla rozhodující, lidé se rozlišovali především podle toho, zda byli poddaní či páni – Němci a Češi žili a pracovali často společně.

Nyní mohou umění a kultura i jejich studium budovat opět mosty na Labi, Vltavě, Dunaji, Isaře, Mohanu a Rýně. Mosty pro Evropany hovořící česky, německy, nebo např. (jako dnes v USA žijící Pacákové) – anglicky.
Chceme přispět k budování mostů a k porozumění mezi lidmi.
I z tohoto důvodu vyjde publikace o Pacákových v těchto třech jazycích..

Werner Honal (Mnichov, nar. v Praze)

Dr. Heinz Patzak (Paříž, nar. ve Vídni, , dlouhou dobu v USA, nyní zpět ve Vídni)

Comments are closed.