Familie der Barockbildhauer Patzak
Rodina barokních sochařů Pacáků

–> Bilder zu ihren Werken und zu ihrem Leben

–> Obrázky jejích děl a jejího života

Patzak – Kunstwerke bewahren / Pacák – díla umělecká zachovat

A) Das hindert die Bewahrung der europäischen Kunstwerke der Barockbildhauer Patzak in der Landschaft Ostböhmen:
A1. Saurer Regen und Überwucherung
A2. Missachtung, Diebstahl und Vandalismus
A3. Ideologische Vorbehalte und fehlendes Vorwissen zum Barock
A4. Lücken in der Forschung
A5. Fehlende Publizität.

B) Vorschläge zur Verbesserung der Lage der Kunstwerke der Barockbildhauer Patzak in der Landschaft Ostböhmen:
B1. Wissen und Neugier für Barock schaffen
B2. Barocke Kunst in Kirchen besser nutzen
B3. Junge Menschen mit moderner Technik dafür gewinnen
B4. Bessere kunsthistorische Forschung zum Barock
B5. Tourismus stärken: Ostböhmen und Barockkünstler

Pacák – díla umělecká zachovat

A) Toto brání zachování evropských uměleckých děl barokních sochařů z rodiny Pacáků v krajině východních Čech:
A1. kyselý déšť a zarůstání zelení
A2. neúcta, loupeže a vandalismus
A3. ideologické výhrady a chybějící znalost baroka
A4. mezery ve výzkumu
A5. chybějící publicita.

B) Návrhy ke zlepšení situace barokních uměleckých děl Pacáků:
B1. vzbudit povědomí a zvědavost pro baroko
B2. lépe využít barokní umění v kostelech
B3. získat mladé lidi s moderní technikou
B4. lepší umělecko-historický výzkum baroka
B5. Posílit turismus: východní Čechy a barokní umělci

Info zur einschlägigen Tagung hier  / Informace o konferenci zde

Zum geplanten Buch: mehr hier / Plánovaná kniha: více zde

Comments are closed.